Vytlačiť

Originalitu projektov je možné overiť :

- faktúrou s údajmi projekčnej kancelárie
- razítkom s číslom oprávnenia
- logom projektovej kancelárie

Projekty uvedené na našej stránke sú duševným vlastníctvom  architektonického ateliéru pod vedením Ing. Arch. M. Matulovej