Úžitková plocha – plocha všetkých miestností budovy zmeraná medzi stenami o výške 1 m nad úrovňou podlahy. 

Plochy miestností alebo ich častí s výškou 2,20 m ( alebo väčšou ) sa do úžitkovej plochy započítavajú 100%,  s výškou od 1,40m do 2,20m -  50%, a s výškou menšou než 1,40 m sa nezapočitávajú vôbec.
Zastavaná plocha  - je to plocha zabraná stavbou v dokončenom stave bez terás, vonkajších schodíšť a vjazdov podľa normy PN-ISO-9836 z októbra  1997
Objem – objem budovy, vypočítaný  podľa normy PN-ISO-9836:1997
Výška budovy – zvislá vzdialenosť medzi výškou terénu pri vchode uvedenou v projekte a vrcholkom strechy.
Počet  izieb – počet miestností í s obytnou funkciou (včítane prijímacej izby, pracovne a pod.)
Uhol sklonu strechy – uhol sklonu podstatnej časti strechy (v stupňoch).