Vytlačiť

Približné ceny jednotlivých častí murovanej stavby v percentách sú nasledovné:

Zemné práce  6,9  %
Základy 9,9 %
Obvodové múry 11,1 %
Priečky 4,3 %
Stropy 8,7 %
Železobetonové prvky 1,7 %
Schody 0,5 %
Strecha 9,3 %
Okna, dvere 6,2 %
Omietky 8,7 %
Vymaľovanie 7,2 %
Obklady podlahy 9,9 %
Zdravotechnika a ústredné  kúrenie  13,3 %
Elektroinštalácia 2,3 %