I. TECHNICKÝ POPIS
 

- podmienky umiestenia stavby, popis funkcie, veľkosti jednotlivých plôch, popis použitých technológií a stavebných materiálov pre všetky konštrukčné prvky stavby, doporučenie týkajúce sa dokončovacích prác

- pôdorys základu – základové múry a dosky, hĺbka zasadenia, osi stavby

- pôdorysy jednotlivých podlaží (pôdorysy pivníc, prízemia, poschodí, povaly) horizontálne rozmery stavby a všetkých miestností a deliacich stien , umiestnenie a veľkosť okenných a dverových otvorov, konštrukčné prvky stavby, umiestnenie komínov, príklad aranžmá interiéru, umiestnenie základných hygienických zariadení

- pôdorys konštrukcie strechy – rozmery a umiestnenie všetkých prvkov strešnej konštrukcie

- pôdorys strechy – vystredenie a rozmery strešných plôch, uhly sklonu plôch, riešenia odvodu vody, rozmery odkvapových žľabov, výšky charakteristických prvkov, umiestnenie strešných okien a komínov

- rezy – nákresy stavby v priečnom reze v charakteristických miestach – obsahujú všetky zvislé rozmery stavby, konštrukčné prvky, vrstvy deliacich stien (stropov), zvislé dopravné cesty (schodište a pod.)

- pohľady 4 x

 

Naviac:

- súpis drevených prvkov potrebných pre stavbu

- súpis drevených prvkov konštrukcie strechy

- súpis drevených materiálovň

- informácie o bezpečnosti

– bezpečnosť a ochrana zdravia behom výstavby

- protipožiarne doporučenie


II. KOŠTRUKČNÝ PROJEKT


- technický popis ku konštrukčnému projektu

- konštrukčná schéma v mierke 1:100


Naviac:

- súpis oceľových prvkov

- výkresy armovacích výstuží- výkresy statiky

- prevádzacie výkresy prvkov a detailov konštrukcie v mierke 1:20 nebo 1:25III. PROJEKT VNÚTORNÝCH INŠTALÁCIÍ VODY, KANALIZÁCIE, ÚK A PLYNU
 

- inštalácia vodovodu a kanalizácie

- ústredného kúrenia

- rozvod plynu

- technické výkresy všetkých prvkov inštalácie, ich umiestenia v dome, pôdorysy a náhľady (pre každú inštaláciu samostatne) v mierke 1:100;

- schéma zapojenia vodomeru a plynomeru.

- u väčšiny projektov je dodávané alternatívne riešenie vykurovania pomocou krbuIV. PROJEKT VNÚTORNEJ ELEKTRICKÉJ INŠTALÁCIE


- technický popis elektrickej inštalácie a hromozvodu;

- schéma elektrickej inštalácie;

- výkresy prvkov elektrickej inštalácie a hromozvodu na pôdorysoch v mierke 1: 100;

 

V. SCHÉMA VYKUROVANIA KRBOMNezabudnite na krb! – Práve teraz môžete ovplyvniť pohodu v budúcom dome!

U väčšiny projektov dodávame alternatívne riešenie vykurovania krbom – projekt a schéma krbového kúreniaVI.  SCHÉMA MECHANICKEJ VENTILÁCIE


VII.  PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY