V sade projektovej dokumentácie, ktorú od nás obdržíte, je päť paré architektonicky – stavebného projektu, každý z nich obsahuje :

   - architektonický projekt
    - konštrukčný projekt
    - projekt vnútorných  inštalácií zdravotechniky
    - projekt vnútorných  inštalácií  plynu
    - projekt vnútorná inštalácie  ústredného kúrenia
    - projekt vnútornej  elektroinštalácie  a hromozvodu
    - projekt statiky


Niektoré projekty obsahujú súpis materiálu.